Expo Noordoost Fryslân groot succes

De 11e editie van de Expo in Dokkum is een groot succes geworden. Duizenden bezoekers hebben het evenement bezocht. Vooral de zondag was erg druk.

De vele standhouders en bezoekers waren unaniem in hun mening: Een fantastisch evenement. Gastsprekers, standhouders en bezoekers hebben zich sterk gemaakt voor de regio en laten zien dat er genoeg "Dwaande" is in Noordoost Fryslân.

Noordoost-Fryslân kan profiteren van krimp
Bedrijven en instellingen kunnen profiteren van de veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in Noordoost-Fryslân. Naar verwachting zullen er minder jongeren in de regio blijven, maar dat levert ook extra werkgelegenheid op. ,,Zo moeten we hier bezig om op het gebied van zorg meer voorzieningen te krijgen”, zei burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel tijdens het symposium op de bedrijvenbeurs Expo Noordoost Fryslân in Dokkum. ,,Door de vergrijzing komt er meer werkgelegenheid in deze branche.”

Ook wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. ziet voordelen in de verandering van de samenstelling van de bevolking. ,,We moeten ons er voor hoeden dat we met het woord krimp een etiket opgeplakt krijgen van achterstandsgebied. Want dat zijn we niet. Minder mensen betekent dat we niet meer moeten inzetten op kwantiteit maar op kwaliteit. Werkloosheid verandert in krapte op de arbeidsmarkt en druk op het milieu verandert in een ontlasting van het milieu. Er is veel mogelijk om krimp om te zetten in een kans. Daarvoor moeten bedrijven en instellingen hier wel meer samenwerken.”

Wegvloeien geld
Wanneer er onvoldoende wordt samengewerkt, ondervindt de regio hinder van concurrentie uit andere delen van het land. ,,We moeten het geld hier in de regio houden en niet laten wegvloeien”, waarschuwde directeur Niek Geelhoed van het lokale kabelbedrijf Kabel Noord. ,,We hebben nu dertienduizend klanten op internet en achtduizend bellers. Het landelijke KPN heeft tienduizend internetters en vijftienduizend bellers met abonnementen in deze regio. Wanneer deze mensen hun geld hier besteden, scheelt dat 1,5 miljoen euro meer marge. De gemeenten als aandeelhouders ontvangen dan geen twee ton maar twee miljoen euro. Daar kunnen ze mooie dingen mee doen”, filosofeerde Geelhoed. ,,Mensen moeten er veel meer bij stilstaan dat ze hun geld hier besteden en de lokale economie stimuleren.”

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) erkende dat met de campagne Dwaande in de regio al grote stappen worden gezet om de economie te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. ,,Maar er is veel meer mogelijk. Waddenproducten kunnen beter vermarkt worden. Ook met Dokkum als Bonifatiusstad is meer te doen. Van Den Haag en de A7-zone moet je het hier niet hebben. Je moet het hier veel meer zelf doen.”

Waanders wees de bedrijven in Noordoost-Fryslân fel op hun eigen verantwoordelijkheid om ondernemend bezig te zijn. ,,Hou op met de mantra van problemen met overheden en regels. Stap bij problemen zelf af op de betreffende overheden en zorg met deze partijen voor oplossingen.”

Simon Talsma - Friesch Dagblad