Ruim 200 leerlingen bezochten Expo NOF voor beroepenoriƫntatie

Scholieren van 3 Havo/VWO van het Dockingacollege zijn door de Gouden Driehoek uitgenodigd op Expo Noordoost Fryslân in Dokkum. De leerlingen kregen presentaties van vier ondernemers uit de regio. Zij vertelden over hun werkzaamheden en welke vakken en opleiding je daarvoor nodig hebt.

Baudina Visser gaf uitleg over haar werk als fysiotherapeut. Attje Visbeek deed een boekje open over werkzaamheden bij de Rabobank. Willem Kooistra van PTH groep Kollumerzwaag vertelde de leerlingen over techniek. Johan Tichelaar van gemeente Ferwerderadiel gaf een breed beeld van werken bij de overheid.

Na de presentaties gingen de leerlingen met een opdrachtenboekje de beursvloer op om ondernemers te bevragen over de werkzaamheden in hun bedrijf.

De Gouden Driehoek
Om ook in Noordoost Friesland de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verder te brengen is Stichting De Gouden Driehoek opgericht. Een netwerkorganisatie voor onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden uit de regio. De Gouden Driehoek is er van overtuigd dat er kansen liggen in Noordoost Friesland, zowel voor inwoners als voor het bedrijfsleven. Diverse ondernemersverenigingen maken zich al sterk voor De Gouden Driehoek.

Op dit moment richt De Gouden Driehoek zich op de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is met het project Database onderzoek gedaan naar de behoefte bij het bedrijfsleven aan bepaald personeel nu en in de nabije toekomst, zodat het onderwijs daarop kan inspelen.

Binnen het onderwijs zien we de laatste jaren een verschuiving van het opleidingsniveau richting HAVO/VWO. Een uitdaging voor het platform De Gouden Driehoek is om er voor te zorgen dat er een mentaliteitsverandering plaats zal vinden binnen de regio zodat de hoog opgeleide jongeren een perspectief geboden wordt. Ondernemend Noordoost Fryslân kan zorgen voor innovatieve kansen die plek bieden aan deze jonge hoog opgeleiden.